Systém je o lidech a měl by být pro lidi

Photo by Icons8 Team on Unsplash

Všechno je o lidech

A proto musí být vybraný systém vhodný pro lidi. Jiný vyberete pro markeťáky atvůrčí skupinu, a jiný sedí víc technickým profesím. Na následný onboarding týmu je třeba myslet již při výběru a v průběhu bastavování, to je logické.

 

Tým zaškolíme přímo dle vašeho nastavení

Poté, co nastavíme základní setup celého systému a připravíme procesní fungování, přichází na řadu zaškolení týmu uživatelů. Na rozdíl od klasických webinářů či obecných školení jde v našem případě o zaškolení systému nastaveného konkrétně pro váš tým. A to je ta podstatná výhoda. Kolegové se zapracovávají ne v obecných parametrech,a le v konkrétním prostředí.

Implementace do týmu a jeho onboarding je tím jednodušší, čím přesnější záškol proběhne. Velmi záleží na současné situaci v týmu, proto po vzájemné dohodě vytváříme vzdělávací pomůcky, které s onboardingem lidí v týmu pomohou.

Školící a podpůrné materiály

Dle potřeby vytváříme podpůrné download manuály a jednoduché návody pro rychlé pochopení principu.

Screencasty a videa
Natáčíme videa a screencasty přímo z vašeho systému, čímž zjednodušíme zapojení lidí. Vám nakonec zůstává materiál i pro budoucí nováčky, které pak provedete čistě online zaškolením bez nutné účasti manažera či někoho z HR.

Konzultace
Jako podpůrný doplněk onboardingového procesu nabízíme konzultace, a to jak týmové, tak případně individuální. Záleží na potřebě.
Štítky: