Úvodní dotazník

Dobrý den!

Níže předložené otázky slouží k tomu, abychom si udělali představu o vašem projektu a dokázali se tak lépe připravit na naší společnou schůzku a Úvodní analýzu.

Odpovědi jsou určeny pouze pro nás a nebudou nikde sdíleny.

Děkujeme za důvěru a těšíme se na další spolupráci.

Vaše jméno:
Vaše pozice
Váš email
Váš telefon
Jaký je váš obor podnikání?
Jaká je forma vašeho podnikání?
Kolik projektů v průměru ročně řešíte?
Jak velký tým bude finální řešení využívat?
Kolik týmů bude zvolené řešení využívat?
Jak byste stručně popsali finální uživatele?Popište, kdo je finální uživatel, jaké má IT dovednosti, apod. Jde nám o dovednosti, znalosti a celkový vhled, kdo jsou vaši zaměstnanci.
Jak často budou uživatelé se systémem pracovat?
Spolupracují na projektech i externisté?Potřebujete do systému připojovat i externisty, např. dodavatele, zákazníky?
Jak se vzdělává váš tým?Abychom se lépe připravili na onboarding vašich kolegů
Zajímala by vás dlouhodobá podpora a servis z naší strany?
Pokud zvážíte naší podporu, jaká forma by vám vyhovovala?